Apie mus

VERSLO INKUBATORIUS – tai įstaiga, kuri inkubuojamiems ūkio subjektams palankiomis sąlygomis nuomoja patalpas ir teikia verslo valdymo paslaugas (informaciją, konsultacijas, mokymus ir pan.), tarpininkauja gaunant finansinę paramą bei diegiant naujas technologijas ir mokslo naujoves versle. Verslo inkubatorius yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Verslo inkubatoriaus veiklos tikslai:

PADĖTI naujai besikuriančioms miesto ir regiono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms;

UGDYTI jų sugebėjimus prisitaikyti ir nepriklausomai veikti rinkoje, inicijuoti naujų verslų ir darbo vietų kūrimą;

REMTI naujų technologijų vystymąsi bei inovacijų diegimą versle ir padėti tokio pobūdžio projektams įgauti komercinį pagrindą;

FORMUOTI verslo bendradarbiavimo tinklą mieste ir regione;

VIENYTI pastangas pritraukiant Lietuvos ir tarptautines finansavimo programas bei remti firmas įgyvendinant projektus;

SUDARYTI sąlygas miesto ir regiono verslo visuomenei pasinaudoti verslo inkubatoriuje turima ir kaupiama informacija – šalies ir užsienio šaltiniais apie tarptautinį verslą, internetu, leidžiamais katalogais;

BENDRADARBIAUTI su Lietuvos bei užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, įvairiomis firmomis.

Verslo inkubatoriaus teikiamos paslaugos:

  • Administracinių ir gamybinių patalpų nuoma smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms;
  • Mokymų, seminarų, parodų, prezentacijų bei kitų renginių organizavimas;
  • Biuro paslaugos. Dokumentų dauginimas, maketavimas, įrišimas, skenavimas;
  • Telefoninio, faksimilinio, el. pašto ir internetinio ryšio paslaugos;
  • Verslo planų rengimas;
  • Projektų ES programoms rengimas.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-05-18